Memorial plaque for Milan Mejla Hlavsa

2004
Viktor Karlík

Memorial plaque for Milan Mejla Hlavsa 2004, revealed 16. 9. 2005,
stolen in the night from the 6. to the 7. 4. 2011. Restoration in course.

Viktor Karlík
Pamětní deska Milana Mejly Hlavsy 2004, bronz, 66 x 48
Memorial plaque for Milan Mejla Hlavsa, bronze
Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík Viktor Karlík